Condoleren nabestaanden

Contact zoeken met de naasten van de overledene vinden mensen vaak moeilijk. Hoe ga je om met de nabestaanden en wat moet je zeggen?
Wees niet te angstig om iets van u te laten horen. Vaak vinden mensen het juist prettig en troostend om iets te horen en met iemand te praten of uw herinneringen aan de overledene te lezen.

Het contact met de familie 

Nadat het bericht is gekomen van een overlijden, zijn er verschillende manieren om te reageren. U kunt wachten tot de uitvaart en daar de familie condoleren. Maar u kunt ook een kaartje sturen met wat vriendelijke woorden of met een beschrijving van herinneringen die u aan de overledene hebt. U kunt bellen of eventueel de nabestaanden bezoeken. Als bezoek niet is gewenst, staat dat meestal op de rouwkaart aangegeven. Als u twijfelt kunt u altijd even bellen of en wanneer bezoek gelegen komt.

Wat moet ik zeggen?

Het is vaak moeilijk de juiste woorden te vinden om medeleven te tonen. Het kan formeel: "Mag ik je condoleren met het verlies van...". Maar u kunt ook gewoon wat vriendelijke woorden spreken en zeggen hoe erg u het overlijden vindt. 

De vorm is meestal niet zo belangrijk. Laat uw gevoel spreken. Een warm gebaar zegt vaak meer dan veel woorden.

Condoleren via internet

Kindt Uitvaartzorg biedt nabestaanden de mogelijkheid om een condoleanceregister op de website te openen. Belangstellenden kunnen hier hun condoleances doen. Deze mogelijkheid wordt kosteloos aangeboden.