Boek

Aangifte van overlijden

Als iemand is overleden moet er aangifte van overlijden worden gedaan. De aangifte dient te worden gedaan bij de burgerlijke stand van de gemeente waar men is overleden. 

De overlijdensakte en verlof tot begraven of cremeren

De gemeente registreert het overlijden en geeft twee documenten af: een akte van overlijden - deze wordt soms ook nagezonden - en een verlof tot begraven of cremeren. Dit verlof heeft het crematorium of de begraafplaats nodig om de crematie of begrafenis uit te mogen voeren. De overlijdensakte gaat naar de nabestaanden. Dit is een officieel document dat de nabestaanden nodig hebben bij de afhandeling van allerlei zaken: het is het bewijs van overlijden.

De uitvaartverzorger regelt meestal de aangifte bij de gemeente. Maar u kunt dit ook zelf doen. De uitvaart moet volgens de wet uiterlijk de zesde werkdag na de dag van het overlijden plaatsvinden. Vergeet niet de A- en B-verklaring van overlijden van de arts mee te nemen. Neem tevens een identiteitsbewijs mee.